THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT CHIA CHO 3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/09/2017

12

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/09/2017

87

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/09/2017

39

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/09/2017

96

Xuất hiện:
0
29/09/2017

66

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
01/10/2017

63

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
03/10/2017

48

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
05/10/2017

96

Xuất hiện:
0
06/10/2017

09

Xuất hiện:
0
07/10/2017

24

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/10/2017

90

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/10/2017

72

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/10/2017

24

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/10/2017

27

Xuất hiện:
0
28/10/2017

24

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
30/10/2017

87

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/11/2017

27

Xuất hiện:
0
05/11/2017

60

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/11/2017

27

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
11/11/2017

93

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/11/2017

24

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
soicau247.org

Ngày hôm nay

Vạn sự lành

Thứ Năm23/11/2017, tức ngày 0610/2017 ÂL
Tức ngày GiápDần, tháng TânHợi, năm ĐinhDậu

Giờ Hoàng Đạo:
Tý (23h-1h) Thìn (7h-9h) Mùi (13h-15h)
Sửu (1h-3h) Tỵ (9h-11h) Tuất (19h-21h)
Giờ Hắc Đạo:
Dần (3h-5h) Ngọ (11h-13h) Dậu (17h-19h)
Mão (5h-7h) Thân (15h-17h) Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hành: Đông Nam,Đông Bắc

Lượt truy cập