THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT CHIA CHO 3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/03/2017

63

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
20/03/2017

60

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
22/03/2017

75

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/03/2017

33

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/04/2017

81

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/04/2017

24

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/04/2017

45

Xuất hiện:
0
16/04/2017

09

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
18/04/2017

15

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/04/2017

36

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
24/04/2017

84

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/04/2017

63

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
29/04/2017

21

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/05/2017

81

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/05/2017

39

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/05/2017

87

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/05/2017

36

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/05/2017

99

Xuất hiện:
0
25/05/2017

69

Xuất hiện:
0
26/05/2017

21

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
soicau247.org

Ngày hôm nay

Vạn sự lành

Thứ Bảy27/05/2017, tức ngày 0205/2017 ÂL
Tức ngày GiápDần, tháng BínhNgọ, năm ĐinhDậu

Giờ Hoàng Đạo:
Tý (23h-1h) Thìn (7h-9h) Mùi (13h-15h)
Sửu (1h-3h) Tỵ (9h-11h) Tuất (19h-21h)
Giờ Hắc Đạo:
Dần (3h-5h) Ngọ (11h-13h) Dậu (17h-19h)
Mão (5h-7h) Thân (15h-17h) Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hành: Đông Nam,Đông Bắc

Lượt truy cập