THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT CHIA CHO 3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/07/2017

66

Xuất hiện:
0
15/07/2017

81

Xuất hiện:
0
16/07/2017

39

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
18/07/2017

66

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
20/07/2017

33

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
22/07/2017

81

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/07/2017

33

Xuất hiện:
0
28/07/2017

39

Xuất hiện:
0
29/07/2017

30

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/08/2017

63

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
08/08/2017

33

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
10/08/2017

57

Xuất hiện:
0
11/08/2017

12

Xuất hiện:
0
12/08/2017

66

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/08/2017

09

Xuất hiện:
0
21/08/2017

81

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/08/2017

99

Xuất hiện:
0
26/08/2017

03

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/08/2017

03

Xuất hiện:
0
31/08/2017

54

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/09/2017

57

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
06/09/2017

69

Xuất hiện:
0
07/09/2017

63

Xuất hiện:
0
08/09/2017

30

Xuất hiện:
0
09/09/2017

15

Xuất hiện:
0
10/09/2017

93

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13/09/2017

60

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/09/2017

12

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
soicau247.org

Ngày hôm nay

Vạn sự lành

Thứ Năm21/09/2017, tức ngày 0208/2017 ÂL
Tức ngày TânHợi, tháng KỷDậu, năm ĐinhDậu

Giờ Hoàng Đạo:
Sửu (1h-3h) Ngọ (11h-13h) Tuất (19h-21h)
Thìn (7h-9h) Mùi (13h-15h) Hợi (21h-22h)
Giờ Hắc Đạo:
Tý (23h-1h) Mão (5h-7h) Thân (15h-17h)
Dần (3h-5h) Tỵ (9h-11h) Dậu (17h-19h)
Hướng xuất hành: Tây Nam,

Lượt truy cập