THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT CHIA CHO 3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/11/2017

27

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
11/11/2017

93

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/11/2017

24

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/11/2017

09

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/11/2017

75

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/12/2017

09

Xuất hiện:
0
04/12/2017

33

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/12/2017

81

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
10/12/2017

78

Xuất hiện:
0
11/12/2017

60

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
13/12/2017

72

Xuất hiện:
0
14/12/2017

87

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/12/2017

48

Xuất hiện:
0
18/12/2017

75

Xuất hiện:
0
19/12/2017

18

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/12/2017

21

Xuất hiện:
0
23/12/2017

69

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
25/12/2017

63

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/01/2018

57

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/01/2018

21

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
16/01/2018

66

Xuất hiện:
0
17/01/2018

09

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
soicau247.org

Ngày hôm nay

Vạn sự lành

Thứ Năm18/01/2018, tức ngày 0212/2017 ÂL
Tức ngày CanhTuất, tháng QuýSửu, năm ĐinhDậu

Giờ Hoàng Đạo:
Dần (3h-5h) Tỵ (9h-11h) Dậu (17h-19h)
Thìn (7h-9h) Thân (15h-17h) Hợi (21h-23h)
Giờ Hắc Đạo:
Tý (23h-1h) Mão (5h-7h) Mùi (13h-15h)
Sửu (1h-3h) Ngọ (11h-13h) Tuất (19h-21h)
Hướng xuất hành: Tây Nam,Tây Bắc

Lượt truy cập