THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT CHIA CHO 3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/05/2017

36

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/05/2017

99

Xuất hiện:
0
25/05/2017

69

Xuất hiện:
0
26/05/2017

21

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/05/2017

66

Xuất hiện:
0
01/06/2017

30

Xuất hiện:
0
02/06/2017

36

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/06/2017

39

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
08/06/2017

87

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
10/06/2017

69

Xuất hiện:
0
11/06/2017

21

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/06/2017

09

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/06/2017

24

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
21/06/2017

72

Xuất hiện:
0
22/06/2017

78

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/06/2017

96

Xuất hiện:
0
26/06/2017

27

Xuất hiện:
0
27/06/2017

03

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
29/06/2017

12

Xuất hiện:
0
30/06/2017

09

Xuất hiện:
0
01/07/2017

21

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/07/2017

48

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/07/2017

93

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/07/2017

12

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
14/07/2017

66

Xuất hiện:
0
15/07/2017

81

Xuất hiện:
0
16/07/2017

39

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
18/07/2017

66

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
20/07/2017

33

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
22/07/2017

81

Xuất hiện:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
soicau247.org

Ngày hôm nay

Vạn sự lành

Thứ Tư26/07/2017, tức ngày 0406/2017 ÂL
Tức ngày GiápDần, tháng ĐinhMùi, năm ĐinhDậu

Giờ Hoàng Đạo:
Tý (23h-1h) Thìn (7h-9h) Mùi (13h-15h)
Sửu (1h-3h) Tỵ (9h-11h) Tuất (19h-21h)
Giờ Hắc Đạo:
Dần (3h-5h) Ngọ (11h-13h) Dậu (17h-19h)
Mão (5h-7h) Thân (15h-17h) Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hành: Đông Nam,Đông Bắc

Lượt truy cập